Vjernički aktivizam u Hrvatskoj danas

Za rođendan smo u sklopu Human Rights Film Festivala, 6.12. 2017. gledali “Bez poreza na dobrotu”, film o inicijativi koja je spojila vrlo različite aktere, ljude različitih uvjerenja i stavova, a u zajedničkom postizanju oslobađanja donirane hrane pdv-a.

Lana Bobić razgovarala je s Anom Raffai i Entonijem Šeperićem o koncilskoj perspektivi aktivizma, društvenom angažmanu katolika i katolkinja kakav bi pratio poruke i smjernice Drugog Vatikanskog sabora te o društvenom angažmanu vjernika i vjernica kakav bi bio u skladu i s temeljnim vrednotama ustavnog poretka RH.