Konferencija “Rodna ravnopravnost u Crkvi za rodnu ravnopravnost u društvu”

19. i 20. 2019. u Zagrebu održana je konferencija “Rodna ravnopravnost u Crkvi za rodnu ravnopravnost u društvu” s ciljem povezivanja i osnaživanja feminističkih teologinja u radu na postizanju rodne ravnopravnosti u Crkvi i u društvu. 

Tokom dva dana sudionice su imale priliku slušati predavanja, sudjelovati u raspravama, upoznati se i sudjelovati u razvoju strategija zagovaranja pozicija odlučivanja za žene u Crkvi i strategijama otpora napadima na ljudska prava žena, a s obzirom da isti predstavljaju veliku prepreku u postizanju rodne ravnopravnosti u Crkvi i društvu.

Irmtraud Fischer, sveučilišna profesorica na Institutu za starozavjetne biblijske studije na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, održala je predavanje: Rodna ravnopravnost- volja Božja? Rodno pravedno čitanje starozavjetnih tekstova.

Irmtraud Fischer

Ksenija Magda, profesorica Novog Zavjeta na Sveučilišnom centru za protestanstsku teologija “Matija Vlačić Ilirik” održala je predavanje: Početne točke za rodnu ravnopravnost u Novom Zavjetu.

Ksenija Magda

Stephanie Lorenzo iz organizacije Voices of Faith polaznice je upoznala s radom organizacije, strategijama zagovaranja pozicija odlučivanja za žene u Crkvi i važnosti postizanja ravnopravnosti u Crkvi za postizanje ravnopravnosti u društvu.

Ana Raffai feministička teologinja i mirovna aktivistkinja održala je predavanje: Prigovor savjesti – sloboda savjesti ili ograničavanje slobode.

Ana Raffai

Lana Bobić, teologinja, feministkinja i aktivistkinja održala je predavanje: Doprinos feminističke teologije u borbi protiv rodno utemeljenog nasilja nad ženama.

417
Lana Bobić

Na radionici nakon predavanja i rasprava, sudionice su promišljale o načinima i aktivnostima kojima mogu unaprijediti položaj žena.