Molitva za ravnopravnost

Bože, Oče naš i Majko naša, svjesni smo situacije u našoj crkvi. Djela nepravde događala su se i nastavljaju se događati. Moć je bila i još se zloupotrebljava. “Među vama neka ne bude tako” rekao je Isus. Molimo za milost – Kyrie eleison.

Po snazi našeg krštenja, žene i muškarci jednako su vrijedni članovi crkve. Ako rade zajedno na svim dužnostima i u svim svim uredima mogu doprinijeti crkvi koja se kreće naprijed i ide obnovljena u budućnost. Molimo za snagu i pouzdanje. Kyrie eleison.

Ljudi dolaze Bogu i jedni drugima sa željom za mirom, zajednicom i odnosom. Vjerodostojna crkva otvorena je svim ljudima bez obzira na njihovo podrijetlo, nacionalnost ili seksualnu orijentaciju. Crkva postoji za ljude čije životne odluke izgledaju pogrešno i ona ih prihvaća sa svim njihovim ranama. Ne procjenjuje i ne prosuđuje, već umjesto toga vjeruje da snaga duha djeluje čak i kada se, prema našem vlastitom ljudskom razumijevanju, to čini nevjerojatnim. Molimo za snagu i pouzdanje. Kyrie eleison.

Gledati naprijed s pouzdanjem, zahtijeva puno vjere, posebno u ova vremena u kojima nas prožimaju strah i uskogrudnost i u kojima nam se budućnost čini mračnom. Vjera je također potrebna ako idemo novim putevima i biramo odlučne promjene koje mogu donijeti više dobra nego što bi bilo moguće održavanjem statusa quo. Molimo za snagu i pouzdanje. – Kyrie eleison.

Bože, Oče naš i Majko naša, vjerujući da si s nama na putu, mi nastavljamo sa crkvom i u crkvi, slijedeći tradiciju svih onih žena i muškaraca koji su išli prije nas, a koji su bili oživljeni od i djelovali u vatri snage Duha; žene i muškaraca koji su vjerovali i živjeli prije i za nas. Sveta Skolastika se pouzdala u snagu molitve. Želimo ići korak po korak na isti način kao i ona: “Krenite naprijed, možete, sestre i braćo!”
Pazi na nas. Budi s nama uvijek do kraja svijeta. Za to se molimo, sada i zauvijek. Amen.