Iz knjige izlaska

Denis Jurić

Kunem se, dihao je dječak nabubrenim očima,
bilo je kao da smo po dnu mora hodali!
Razdvojio se svemir
i svi smo prešli.
Čamce smo nosili na glavama,
smijali se dok smo gazili
morsko sijeno…

Pričao je, ali spasilac nije slušao.
On je znao da nije bilo boga
koji bi razdvojio ovo more
crveno.