Samoća

Denis Jurić

Ja nemam prijatelja.
Tek ponekog boga
kojem u mraku prišapnem
kako nemam nikoga
tko bi sad, baš sada bio tu.
Da razbije val svježine
o hrid izloženosti.

Muči li mene
odsustvo drugih,
ta samoća,
ili prisustvo tebe
ta jednoća?

Ti ko da nemaš prijatelja.
Tek ponekog čovjeka
kojem prišapneš u mraku
kako nemaš nikoga
tko bi sada, baš sada bio tu.
Da se razbije ko val
o hrid ispupčenu.

Muči li tebe
prisustvo svih,
ta nejasnoća,
ili nazočnost mene
ta samoća?