Telegraf Bogu 2

Denis Jurić

Prikupljaš li neke nove proroke, neke zabačene duše kojima samo ti snagu poznaš?

Pa da im daš novi zadatak:

Idite po svem svijetu

i sve moje učenike

učinite ljudima!