Ravnopravnost žena nije kazneno djelo

Katoličko vijeće žena (CWC) globalna krovna skupina rimokatoličkih mreža koje rade na potpunom priznanju ženskog dostojanstva i jednakosti u Crkvi, objavila je Izjavu o kanonskim promjenama kaznenih sankcija u Crkvi 1. lipnja 2021.

Iskazale su duboku povredu saznanjem da je unutar ovih sankcija uključeno ređenje žena kao prijestup protiv sakramenata i da Vatikan to smatra kaznenim djelom koje spada u kategoriju koja podrazumijeva izopćenje latae sententiae. Istakle su kako težnja žena za ređenjem nije ništa drugo nego potraga za prepoznavanjem ženske jednakost i dostojanstva ravnopravno s ljudima u Crkvi i da je ovakva odluka neprihvatljiva i štetna za žene te da potkopava dostojanstvo žena.

Podsjetile su kako su katolici diljem svijeta reagirali s užasom kada je Vatikan ordinaciju žena i zlostavljanje maloljetnika prvi put proglasio Delicta Graviora kaznenim djelima 2010. godine. Vatikan tada nije poslušao sensus fidei (osjećaj vjere naroda Božjeg), tvrde i nadaju se da će Vatikan ovaj put čuti glasove protesta.

Podsjetile su braću u Vatikanu da “s obzirom na temeljna prava osobe, svaka vrsta diskriminacije, bilo socijalna ili kulturna, bilo na temelju spola, rase, boje kože, socijalne situacija, jezika ili religije, mora se prevladati kao suprotno volji Božjoj. “(Gaudium et Spes, 29). 

Stoga od Vatikana zahtijevaju implementaciju vlastitih učenja Crkve koja nas uvjeravaju da svi ljudi stoje jednaki pred Bogom.