Church and Peace konferencija: Predodžbe Boga i (ne)nasilje

Church and Peace, međunarodna ekumenska mirovna mreža održala je svoju godišnju međunarodnu konferenciju od 2. do 5. rujna 2021. Tema konferencije bila je predodžbe Boga i (ne)nasilje, a sudionici_ce su se uhvatili u koštac s pitanjima hijerarhije, dominacije, ugnjetavanja i nasilja, bili oni strukturalni, duhovni ili osobni.

Na konferenciji je radionicu održala i naša Lana Bobić koja je govorila o problemu rodno uvjetovanog nasilja, nužnosti razumijevanja istog za pastoralni rad i o feminističkoj teologiji kao važnom alatu dekonstrukcije patrijarhalnih obrazaca, a koji se često nalaze u podlozi neravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja. U novom newsletteru mreže Church and Peace možete čitati o čemu se na konferenciji razgovaralo i dobiti pregled održanih radionica. I to na hrvatskom jeziku -> church and peace okružnica

Church and Peace mrežu možete pratiti na njihovom web-u, a ukoliko mailom želite primati njihov newsletter prijavite se na infooffice@churh-and-peace.org