Čuda naših apostola

Denis Jurić

Stvari se mijenjaju,
a ljudi se kvare. 
Čekao sam da me dotakne 
barem sjena nekih tvojih 
današnjih apostola. 
Želio sam i ja ozdraviti.

Al njihova mi je sjena 
samo zaklonila sunce.
I sad sam za njih sin tame 
koji ne vidi ništa osim svjetske moći.

Što mogu kad želim da gledam
njima ravno u oči.