Pad zvučnog zida

Denis Jurić

Svo je nebo ozvučeno,

školjka uha u koju se šapćemo.

A ti, dijete, ti si letač.

Ne šalju tebe avionom,

nego po tebi njega

da tišinu ošinu ko kaišem.

Jer ti nećeš čuti šta ti govorimo

jer bit ćeš brži od našeg preklinjanja.

U naše će ožbukane oči

padati zvučni zidovi.

Uz nas gori parafin.

Svjetlo je brže od svake primisli.

U Početnici zrakoplovstva

navodno ne piše,

koliko stane duša

u jedan stijenj.