Telegraf Bogu

Denis Jurić

Znaš, ponekad tako sjedim

u krletki balkona;

lijepo je i hrast jezičkom

srče taž iz oluka mi.

I vidim taj hrast kako cupka na lahoru…

I ti pobožni žirovi sa kipama,

božemioprosti,

u meni vide zidine plača.