Queer teologija

U našem javnom prostoru često svjedočimo homofobiji i transfobiji upravo iz pozicije religijskog diskursa. Zato smo odlučile govoriti o queer teologiji koja može biti važan alat u dekonstrukciji religijskih homobofnih i transfobnih narativa i stavova.

4.11.2022. organizirale smo tribinu Queer teologija koju je moderirala Lucija Marković, a na kojoj su govorile Greta Grakalić Rački, queer teologinja i osoba koja stoji iza Bloga neposlušne teologije i Lana Bobić, feministička teologinja.

Prikazale smo kompleksan teološki proces tumačenja tekstova i upozorile na fundamentalistički pristup vađenja tekstova iz konteksta i njihova doslovnog tumačenja. Sudionicima smo približile i što queer teologija jest, koji je njen potencijal u dekonstrukciji fiksnih društvenih i kulturalnih normi seksualnosti i rodnog identiteta i konstrukciji diskursa i praksi koji bi se bazirali na prihvaćanju osoba i njihova punog dostojanstva bez obzira i baš s obzirom na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Podsjetile smo i da teologija nije tu da nam daje jednostrane gotove odgovore nego da neumorno u svakom novom vremenskom i društvenom kontekstu za odgovorima traga. A tragati za odgovorima nužno znači uključiti one kojih se pitanja i odgovori direktno tiču. Zato je, između ostalog queer teologija važna, jer uključuje LGBTIQ* glasove i iskustva.

Tribina Queer teologija dio je projekta Poslanica Nesvrstanima: Pravo na religioznost LGBTIQ* osoba financiranog sredstvima za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.