Pad zvučnog zida

Denis Jurić

Svo je nebo ozvučeno,

a ti ćeš, dijete, probiti

preteći zvuk,

udarit o tišinu kao kadiš.

I nećeš više čuti šta ti govorim.

U naše će ožbukane oči

padati zvučni zidovi.

Evo ti svjetlost,

ona je brža.

Zato ću zapaliti parafin

i vikati:

– evo obična je svjećica

brža od mlaza tvoga!

Ali nećeš čuti.

A ja sam u knjizi mudrih pronašao

koliko stane duša

u jedan stijenj.