Kršćanstvo, žene i seksualnost

U sklopu projekta “Platform for Equality”, naše Greta Grakalić Rački i Lana Bobić napisale su 5 članaka o ženskoj seksualnosti u kontekstu kršćanstva, objavljenih na portalu reci.hr. Članci su za cilj imali dekonstrukciju strukturalnog i kulturalnog nasilja utemeljenog u rodnim stereotipima, heteronormativnosti, predrasudama i nametnutim rodnim ulogama te oslobađanje ženske seksualnosti. U prvom članku dekonstruirana je kršćansku paradigma žene kroz dihotomiju eve/Marije, odnosno seksualne i stoga grešne ili svetice- majke i djevice. U drugom članku prikazano je kako dominantna paradigma žene u kršćanstvu i heteronormativne konstrukcije temeljene na čistoći, krivnji i sramu pridonose kulturnom i strukturnom nasilju koje perpetuira seksualno i rodno uvjetovano nasilje. Treći članak je prikazao queer teologiju i queer čitanje Knjige o Ruti, dekonstruirajući heteronormativno razumijevanje odnosa i obitelji. U četvrtom članku dekonstruirane su postavke teologije tijela Ivana Pavla II. Stavljajući u središte seksualnog iskustva- užitak. Peti članak je proglasio manifest teologije ženskog tijela.