Ljudsko društvo je kroz međunarodne dokumente o ljudskom dostojanstvu i temeljnim ljudskim pravima, kao i kroz propise na razini Hrvatske, od Ustava i ustavnih vrijednosti do drugih na njemu temeljenih zakona, osiguralo uvjete da svaki čovjek živi svoje odluke i svoju životni put slobodno i dostojanstveno. Slobodu je opravdano oduzeti samo čovjeku koji ugrožava prava i slobode drugih. Iz tog razloga druge ne sudimo niti namećemo svoja uvjerenja drugima već to ostavljamo njihovoj savjesti i slobodi koju im je Bog dao.