Savjest_Odgovornost_Sloboda

Na koji način shvaćamo našu savjest, slobodu, odgovornost u odnosu sa drugima i na druge? Što ovi pojmovi znače u kontekstu našeg kršćanskog identiteta? Što nam ovi pojmovi znače u našem osobnom iskustvu? Koje je značenje pojmova savjesti, odgovornosti i slobode u našem kontekstu, u vrijeme rata i poraća, tranzicije iz socijalizma u kapitalizam, ksenofobije i šovinizma? Možemo li savjest shvatiti kao bitan preduvijet za odgovorno življenje slobode?

SavjestOdgovornostSloboda, 9.5.2017.

Lana Bobić razgovarala je s Jadrankom Brnčić i Goranom Božičevićem, a  zaključil(i)e smo jedino da su savjest, odgovornost i sloboda pojmovi koji u svom sadržaju uvijek podrazumijevaju suodnos.