Globalna akcija katolkinja za Međunarodni dan žena

Povodom Međunarodnog dana žena udruge U DOBORJ VJERI i RAND solidarno su se pridružile nizu organizacija i katolkinja diljem svijeta ujedinjenih u Catholic Women’s Council kako bi molile i pozvale na ravnopravnost žena u Rimokatoličkoj Crkvi. 

Smatramo da o dostojanstvu žena ne možemo govoriti bez ravnopravnosti i na Međunarodni dan žena želimo ukazati na važnost ravnopravnog uključivanja žena u procese odlučivanja u Ckrvi.

Samo Crkva istinski ravnopravnih može odgovoriti na znakove vremena i izazove suvremenog svijeta. 

Za ravnopravnost, za dostojanstvo!