“Postizanje globalnog cilja održivog razvoja broj 5: Politike za ravnopravnost spolova i osnaživanje svih žena i djevojčica“

Ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužan temelj i pokretač političkog, društvenog i ekonomski održivog razvoja, stoga je u suradnji Europskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava, Platforme za reproduktivna prava, Udruge Pariter i udruge U DOBROJ VJERI, Kluba HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove Politike u srijedu, 30. listopada, od 09 – 17 sati, organizirana i održana stručna, međunarodna konferencija, s ciljem osnaživanja svih žena i djevojčica i borbe za ravnopravnost spolova.