Marija 2.0 i 7 teza

U nedjelju 21. veljače 2021. članice katoličke akcije – inicijativa ”Maria 2.0” na vratima njemačkih crkava ovjesile su svojih sedam reformskih teza.

Maria 2.0 Teze

Svim ljudima dobre volje!

 1. U našoj Crkvi svi ljudi imaju pristup svim službama.

Jer ljudska prava i ustav svim ljudima garantiraju jednakopravnost – jedino Katolička Crkva to ignorira. Muškost je osnova posebnih prava u Crkvi.

#pravedno: jednako dostojanstvo – jednaka prava

 1. U našoj Crkvi svi imaju jednak udio u poslanju; moć se raspodjeljuje.

Jer je klerikalizam jedan od glavnih problema danas u Katoličkoj Crkvi te potiče zloupotrebu moći u svim njenim aspektima nedostojnim čovjeka. 

#participativno: zajednička odgovornost

 1. U našoj se Crkvi slučajevi seksualnog nasilja obuhvatno iznose na svijetlo te se počinitelje stavlja pred odgovornost. Protiv uzroka se bori konzekventno.

Jer je već predugo Katolička Crkva mjesto seksualnog zločina. Crkveni moćnici još uvijek drže zaključanim informacije vezane za takve vrste zločina te se stavljaju izvan odgovornosti. 

#vjerodostojno: odnosi puni poštovanja i transparentnost

 1. Naša Crkva vrednuje držanje i priznanje spram samoodređene seksualnosti i parnterstva.

Jer službeno moralno učenje o seksualnosti je strano životu i diskriminirajuće. Ono se ne orijentira prema kršćanskoj slici čovjeka te se više ne shvaća ozbiljno od strane većine vjernika.

#raznoliko: živjeti u uspješnim vezama

Maria 2.0 Teze

Svim ljudima dobre volje!

 1. U našoj Crkvi svi ljudi imaju pristup svim službama.

Jer ljudska prava i ustav svim ljudima garantiraju jednakopravnost – jedino Katolička Crkva to ignorira. Muškost je osnova posebnih prava u Crkvi.

#pravedno: jednako dostojanstvo – jednaka prava

 1. U našoj Crkvi svi imaju jednak udio u poslanju; moć se raspodjeljuje.

Jer je klerikalizam jedan od glavnih problema danas u Katoličkoj Crkvi te potiče zloupotrebu moći u svim njenim aspektima nedostojnim čovjeka. 

#participativno: zajednička odgovornost

 1. U našoj se Crkvi slučajevi seksualnog nasilja obuhvatno iznose na svijetlo te se počinitelje stavlja pred odgovornost. Protiv uzroka se bori konzekventno.

Jer je već predugo Katolička Crkva mjesto seksualnog zločina. Crkveni moćnici još uvijek drže zaključanim informacije vezane za takve vrste zločina te se stavljaju izvan odgovornosti. 

#vjerodostojno: odnosi puni poštovanja i transparentnost

 1. Naša Crkva vrednuje držanje i priznanje spram samoodređene seksualnosti i parnterstva.

Jer službeno moralno učenje o seksualnosti je strano životu i diskriminirajuće. Ono se ne orijentira prema kršćanskoj slici čovjeka te se više ne shvaća ozbiljno od strane većine vjernika.

#raznoliko: živjeti u uspješnim vezama

 1. U našoj Crkvi življenje celibata nije preduvjet za ređenje.

Jer obveza celibata sprečava ljude da slijede svoj poziv. Tko se ove obveze ne može pridržavati, živi često iza paravana te zapada u egzistencijalnu krizu.

#blisko životu: bez obveze celibata

 1. Naša Crkva gospodari na kršćanskim principima. Ona je upravitelj njoj povjerenih dobara, kojih ona nije vlasnik. 

Jer raskoš, sumnjive financijske transakcije i osobno bogaćenje crkvenih donositelja odluka duboko su uzdrmali povjerenje u Crkvu te ga prepustili nestanku. 

#odgovorno: održivo gospodarenje

 1. Naš zahtjev je poruka Isusa Krista. Prema njoj djelujemo i postavljamo se u društveni diskurs. 

Jer je crkveno vodstvo proigralo svoju vjerodostojnost. Ono ne uspjeva zadobiti uvjerljiv sluh te se u smislu evanđelja zauzeti za jedan pravedni svijet. 

#relevantno: za ljude, društvo i okoliš

 1. življenje celibata nije preduvjet za ređenje.

Jer obveza celibata sprečava ljude da slijede svoj poziv. Tko se ove obveze ne može pridržavati, živi često iza paravana te zapada u egzistencijalnu krizu.

#blisko životu: bez obveze celibata

 1. Naša Crkva gospodari na kršćanskim principima. Ona je upravitelj njoj povjerenih dobara, kojih ona nije vlasnik. 

Jer raskoš, sumnjive financijske transakcije i osobno bogaćenje crkvenih donositelja odluka duboko su uzdrmali povjerenje u Crkvu te ga prepustili nestanku. 

#odgovorno: održivo gospodarenje

 1. Naš zahtjev je poruka Isusa Krista. Prema njoj djelujemo i postavljamo se u društveni diskurs. 

Jer je crkveno vodstvo proigralo svoju vjerodostojnost. Ono ne uspjeva zadobiti uvjerljiv sluh te se u smislu evanđelja zauzeti za jedan pravedni svijet. 

#relevantno: za ljude, društvo i okoliš