Šutljivi Bog

Denis Jurić

Bože šutljivi,
okreneš li katkad glavu
na hladniju polovicu jastuka?
Ondje naime lijegaju oni
kojima je ohladilo.
Vrtiš li se potom
na beskrajnom ćaršafu tuge?
Ah, po zidovima tvoje sobice
dječji crteži vise.
Djeca vole crtati duge.
Crteži djece koja vise.
Strašno,
okreni se!