16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

U DOBROJ VJERI sudjelujemo u 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama kampanjom koju smo osmislile za društvene mreže, a kojom želimo ukazati da je nasilje mrsko Bogu i da je kao takvo rodno uvjetovano nasilje grijeh.


No prije svega željimo poslati poruku ženama, vjernicama koje trpe nasilje. Ohrabriti ih. Utješiti. I zato, kao i prije dvije godine kada smo kao vjernice javno stale protiv rodno uvjetovanog nasilja poručujemo: ne boj se! Nisi kriva i nisi sama.

Iako je za nasilje uvijek kriva osoba koja čini nasilje, žene se često krivi za nasilje kroz koje prolaze. Krivi ih nasilnik, krivi ih okolina, društvo, a onda krive i same sebe. Zato ponavljamo, nisis kriva! Nema toga što si rekla, napravila, što se moglo dogoditi, a da opravda nasilje koje trpiš. I nema niti jednog razloga zašto bi morala trpjeti nasilje. Imaš pravo na život bez nasilja. Nisi sama, tu je niz organizacija i niz žena koje su tu za tebe.

Ne okrećimo glavu od nasilja!