Ja neću da sam tvoj vjernik

Denis Jurić

Bože moj,

hoću li ikada i ikako moći govoriti o tebi i s tobom, a da ne budem shvaćen krivo?

Možda s jedne strane kao zaostao čovjek koji još uvijek vjeruje u neka božanstva. Ili pak kao neki “naš”, opet krivo. Hoće li se ikada više čuti riječi o tebi, a da se ne shvate kao religioznost? Da nisu teologijske. Može li ovo prijateljstvo preživjeti u svojoj golotinji? Da mu nitko ne kači listove smokve. Običnim ljudskim prarječnikom kad te zazovem, kao čovjek svoga Boga, iz pradrhtaja, pra-jeze; prije nego su nam susreti postali dogovoreni. Na tom i tom mjestu, u to i to vrijeme, uz te i te mimike… Prije tog strašnog nesporazuma. Bože, je li više moguće da ovo prijateljstvo ne bude širenje ničega doli poljupca nerazdvojnosti? Ja neću da sam tvoj vjernik, pristalica! Kada mene vide samog, ja hoću da odmah plaho ili zajedljivo upitaju, a gdje ti je Prijatelj tvoj?