Telegraf Bogu – žurno

Denis Jurić

Ma bio ti ko lahor

pažljiv i majkav,

u ušima ćoravih

ti si ratna truba.

Uglavnom, da ti kažem,

da zveckaju ti vjernici,

zveckaju do zuba.