Grupe podrške


Iskustva s kojima se susreću LGBTIQ* osobe često podrazumijevaju višestruku diskriminaciju, stigmatizaciju i neprihvaćanje. LGBTIQ* vjernici često su primorani birati između dva identiteta, religijskog i seksualnog/rodnog što povećava osjećaj izolacije, nepripadanja i odbacivanja i potrebu za mjestom pripadanja. Zato smo u periodu od 25.11.2022. do 9.12.2022 u sklopu projekta „Poslanica Nesvrstanima: Pravo na religioznost LGBTIQ* osoba“ organizirale grupe podrške za LGBTIQ* vjernice_ke i osobe s religijskim iskustvom.

Grupe podrške osmišljene su upravo kao siguran prostor u kojem su sudionici mogli graditi sigurnu mrežu te se povezati dijeleći svoja iskustva religioznosti i utjecaja religije na njihov LGBTIQ* identitet, što je podrazumijevalo razgovor o iskustvu napuštanja zajednice ili nošenja sa svojim seksualnim/rodnim identitetom u religijskoj zajednici, otkrivanja i prihvaćanja svog seksualnog/rodnog identiteta, potrebe za pripadanjem i prepoznavanjem, višestrukoj diskriminaciji i osjećaju izolacije. Grupe su bile zatvorenog tipa, što je bilo važno radi stvaranja sigurnog prostora i održavanja kvalitetne dinamike grupe kroz održanih 5 susreta. Uz stručno vodstvo psihoterapeutkinje s iskustvom grupnog rada s LGBTIQ* osobama Iskrom Pejić, sudionice_i su naučile_i kako se kvalitetno nositi s neugodnim emocijama vezanim uz kolizije identiteta i iskustvo neprihvaćanja te stvorili čvrstu koheziju, koja se nastavila i nakon završetka projekta.

Dojmovi sudionica_ka nakon završetka grupa podrške bili su vrlo pozitivni. U procesu evaluacije većina je iskazala želju za daljnjim organiziranjem sličnih aktivnosti, kao i potrebu za većim brojem susreta. Grupe podrške sudionicama_ima su bile mjesto utočišta i razmjene iskustva, pri čemu su gotovo sve_i sudionice_ci zaključile_i da ih je osobito obogatilo slušanje tuđih iskustava. Na zadnjem susretu, dogovoren je neformalni nastavak druženja grupe, što ukazuje na razinu kohezije i potrebu za ovakvim sigurnim prostorom.

S obzirom na nužnost osiguravanja sigurnog prostora i ranjivosti sudionica_ka, fotografiranje nije bilo moguće kako bi se zajamčila anonimnost i eliminirala bilo koja mogućnost negativnog utjecaja na otvaranje i dijeljenje sadržaja u grupi.

Grupe podrške dio su projekta “Poslanica Nesvrstanima: Pravo na religioznost LGBTIQ* osoba” financiranog sredstvima za programe i projekte udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.