Zbornik radova: Glasovi LGBTIQ+ vjernica i vjernika – Poziv na dijalog vjerskih zajednica i LGBTIQ+ zajedniceNa web stranicama Sarajevkog otvorenog centra možete naći Zbornik pionirskog karaktera, čija je jedna od temeljnih nakana doprinijeti pokretanju detabuizacije javnog govora o postojanju LGBTIQ+ vjernica i vjernika.

Zborniku su kao autorice doprinjele naše Greta Grakalić Rački, Lucija Marković i Lana Bobić. Greta je napisala teološki tekst koji možemo nazvati abecedom kvir teologije Glasovi nevidljivih: Što je to kvir teologija? Lucija je pisala o svom osobnom iskustvu koje ju je inspiriralo na razvoj projekta kojeg provodi U DOBROJ VJERI u tekstu Most koji je spojio nespojivo: Poslanica Nesvrstanima. Lana je ukazala na strategije diskriminacije LGBTIQ* osoba temeljene na diskursu religijskih nacionalizama i anti-rodnih pokreta te pokazala kako U DOBROJ VJERI pruža otpor takvim strategijama diskriminacije.

U zborniku možete pronaći i tekstove Mihaela Sečena, Stefana Ezre-Itiel Šparavalo, Vanje HamzićAlena Kristića, Tanje Grabovac, Stephanie Bayer i Mate Uzinića te razgovore s članovima “Unity Mosque” i o. James Martinom.