Otvoreni smo za dijalog i različita mišljenja o temama kao što su: seksualnost izvan braka, prava i položaj neheteroseksualnih osoba u društvu, ženska prava, uključujući seksualna i reproduktivna prava i abortus te svi oblici kritičkog promišljanja društvenih odnosa.