Organizacija, izvještaji i dokumentiTijela udruge U DOBROJ VJERI su skupština, koju čine sve aktivne članice i izvršni odbor koji čine tri članice izabrane od strane Skupštine. Izvršni odbor među sobom bira izvršnu direktoricu i dvije zamjenice izvršne direktorice.
Izvršna direktorica: Lana Bobić
Zamjenica izvršne direktorice: Lucija Marković
Zamjenik izvršne direktorice: Andrej Bukovac-Mimica